Πληροφορίες Σκάφους

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μήκος: 22,05 m
Δοκός: 5,50 μ
Βύθισμα: 2 μ
Έτος κατασκευής: 2002
Έτος επισκευής: 2022
Κατασκευαστής: Ferretti Yachts
Καμπίνες επισκεπτών: 4
Επισκέπτες επί του σκάφους:
Εβδομαδιαία: 8
Καθημερινά: 12
Πλήρωμα: 4 (Καπετάνιος
-σεφ-συνοδός-deckhand)
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
2 x 1400 HP Κατ
Κατανάλωση καυσίμου: 400
Lt/ώρα σε ταχύτητα πλεύσης
Ταχύτητα πλεύσης: 24 κόμβοι
Μέγιστη ταχύτητα: 32 κόμβοι
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
2 x 17 kW
Κατανάλωση καυσίμου: 150
Lt/ημέρα
ΥΔΡΟΠΟΙΗΤΗΣ
140 Lt/ώρα